Dwie umowy kredytów powiązanych z CHF nieważne. Przegrywa Raiffeisen Bank International AG

Sąd Okręgowy w Warszawie wyrokiem z dnia 19 października 2020 roku ustalił nieważność dwóch umów kredytu powiązanych z CHF, zawartych pomiędzy konsumentem, a Raiffeisen Bank International AG.

Podstawą ustalenia nieważności umów była podzielona przez Sąd argumentacja strony powodowej przedstawiona w treści pozwu i dalszych pismach procesowych. Zdaniem Sądu umowy zostały skonstruowane w sposób nieuczciwy i naruszają zasady współżycia społecznego, ponieważ konsument został obciążony nadmiernie ryzykiem walutowym.

Sąd zauważył, że bank zapewnił sobie możliwość dowolnego ustalania wysokości zobowiązania na etapie wypłaty kredytów oraz na etapie pobierania rat kredytowych. Takie postanowienia umowne zdaniem Sądu są nieuczciwe, naruszają zasadę równowagi stron, zasadę uczciwości, lojalności i zasady współżycia społecznego. Ponadto klauzule indeksacyjne zawarte w umowach są klauzulami abuzywnymi. Biorąc pod uwagę, że są to główne świadczenia stron sąd doszedł do przekonania, że bez tych świadczeń umowy nie mogą funkcjonować dalej.

Sprawę prowadzi radca prawny Radosław Górski. Wyrok z 19 października 2020 roku, sygnatura akt XXV C 2899/18. SSR del. Michał Jakubowski.