O nas
Kancelaria już od 2014 roku reprezentuje kredytobiorców w sporach sądowych przeciwko bankom, w szczególności dotyczących tak zwanych „kredytów frankowych”. Dowiedz się więcej
“Dzięki wieloletniemu doświadczeniu świadczymy pomoc prawną z najwyższą starannością w najtrudniejszych procesach z dużymi instytucjami finansowymi, dysponującymi potężnym zapleczem prawnym i nieograniczonymi budżetami”.
Radosław Górski
założyciel kancelarii
Radosław Górski
Ponad
800
wygranych spraw

Około
90 mln zł
wartość wygranych
procesów
Blisko
320 mln zł
wartość sporu
prowadzonych procesów sądowych

Aktualności Zobacz więcej

Nowa oferta obsługi procesu frankowego – niewielka opłata wstępna + prowizja.

Zmieniamy zasady gry. Dla wybranych Klientów Kancelaria wprowadza nową ofertę obsługi prawnej procesu „frankowego” – honorarium w dużej mierze opierać się będzie o prowizję zależną od wyniku sprawy. Nie musisz wybierać między powierzeniem swojej najważniejszej sprawy pośrednikowi, a zleceniem sprawy doświadczonej i drogiej kancelarii, która z góry pobiera od Ciebie pieniądze za prowadzenie sprawy sądowej. Gwarantujemy, że będą reprezentowali Cię prawnicy Kancelarii Prawnej Radosław Górscy i Wspólnicy. Sprawy „frankowe” prowadzimy już od 2014 roku, mamy już ponad 800 wygranych spraw z bankami. Oferta skierowana jest do wybranych kredytobiorców.

Zobacz więcej...

Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących banków od 8 lat. Uzyskaliśmy już ponad 800 korzystnych wyroków.

Uzyskaliśmy już ponad 800 korzystnych dla kredytobiorców i i pożyczkobiorców wyroków w sprawach dotyczących banków. Bardzo znaczna ich część to wyroki prawomocne. Wśród naszych wyroków są precedensowe, istotne społecznie i szeroko komentowane w mediach orzeczenia sądów dotyczące zarówno banków, jak i na przykład dóbr osobistych czy problemu zanieczyszczonego powietrza.

Zobacz więcej...

Ogłoszenie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie IC 2182/21 o wszczęciu postępowania grupowego.

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 2182/21, toczy się postępowanie grupowe w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 446) z powództwa Katarzyny Ankudowicz przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Klimatu i Środowiska oraz Ministra Aktywów Państwowych, z udziałem Prokuratora Okręgowego w Warszawie, o ustalenie, że Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec powódki i członków grupy za szkodę, w tym krzywdę, w związku z występującymi na terenie Polski przekroczeniami wartości dopuszczalnych dla stężeń pyłów PM 10 oraz PM 2,5.

Zobacz więcej...

Mamy szansę na uzyskanie przełomowego wyroku przed Trybunałem Sprawiedliwości UE – kancelaria będzie reprezentować konsumenta w sprawie dotyczącej m.in. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

Sąd w Warszawie skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie m.in. o prawo banków i kredytobiorców do wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionych środków pieniężnych w związku z nieważnością umowy kredytu (w przypadku banków chodzi na przykład o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu).

Zobacz więcej...

Bezpieczne wstrzymanie spłaty kredytów do czasu zakończenia postępowań sądowych. W jaki sposób uzyskać prawo do wstrzymania spłaty kredytu bez ryzyka wypowiedzenia umowy?

Mamy kolejne 3 prawomocne postanowienia o wstrzymaniu spłaty rat kapitałowo-odsetkowych do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych. Dzięki uzyskaniu zabezpieczenia kredytobiorcy mogą bezpiecznie wstrzymać spłatę rat kapitałowo-odsetkowych. Dwa z postanowień zostały wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie, a jedno przez Sąd Okręgowy w Koszalinie. Podobnych prawomocnych rozstrzygnięć uzyskaliśmy wcześniej już znacznie więcej.

Zobacz więcej...

Pozew dotyczący odpowiedzialności Skarbu Państwa za zanieczyszczenie powietrza w Polsce został prawomocnie przyjęty do rozpoznania w postępowaniu grupowym

Sąd Apelacyjny w Warszawie uwzględnił zażalenie radcy prawnego Radosława Górskiego na niekorzystne dla członków grupy postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie odrzucające pozew grupowy. Sąd Apelacyjny w całości zmienił te niekorzystne postanowienie i postanowił o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym. Postanowienie jest prawomocne, a to oznacza, że sprawa musi być rozpoznana w trybie postępowania grupowego – najważniejsze formalności już za nami.

Zobacz więcej...

To prawdopodobnie pierwszy prawomocny wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu w PLN. Precedensowa wygrana kredytobiorcy w sporze z Powszechną Kasą Oszczędności BP S.A.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie 28 października 2021 roku uwzględnił apelację kredytobiorcy i ustalił że umowa kredytu w PLN zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. jest nieważna w całości. Sąd zasądził również na rzecz kredytobiorcy zwrot wpłat dokonanych ponad kapitał udzielonego kredytu. Jest to prawdopodobnie pierwszy w Polsce prawomocny wyrok stwierdzający nieważność kredytu w PLN.

Zobacz więcej...

Nasze biura Zobacz więcej

Warszawa

ul. Karolkowa 28a/6
01-207 Warszawa
nr tel.
+48 22 290 35 75

Szczecin

ul. Mikołaja Kopernika 3-5/11
70-241 Szczecin
nr tel.
+ 48 91 5784901
+ 48 91 4337670

Nowogard

ul. 700 lecia 24/5
72-200 Nowogard
nr tel.
+ 48 91 5784901
+48 600071236

Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 16f/3
72-610 Świnoujście
nr tel.
+ 48 91 5784901
+ 48 91 4337670

Chcesz się dowiedzieć więcej
o pozwie grupowym
#pozywamsmog?

Przejdź do pozywamsmog.eu

Chcesz się dowiedzieć więcej
o pozwie grupowym
#zjednoczenikredytobiorcy?

Przejdź do zjednoczenikredytobiorcy.pl